Cine suntem?

Allbets.ro este deținut și administrat de către S.C. Fresh Advertising S.R.L. cu sediul în Aleea Săndulești nr. 7, sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/3336/2002 , cod unic de înregistrare RO14598703.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.allbets.ro. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi, de aceea vă invităm să citiți prezentul document ce conține o detaliere a datelor pe care le colectăm, modalitatea de colectare și de utilizare a acestora.

Site-ul www.allbets.ro conține și anumite link-uri către alte website-uri. Dacă accesați un material de pe alt site promovat de noi, vă aducem la cunoștință faptul ca nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica acestora de confidențialitate în momentul în care accesați site-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt mai exact dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale în vigoare.

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul companiei S.C. Fresh Advertising S.R.L sau orice întrebare/reclamație, acestea pot fi adresate către adresa de email allin@allbets.ro

Politica de confidențialitate este încorporată și se completează cu Termenii și Condițiile, iar prin utilizarea www.allbets.ro, acceptați și consimțiți pentru practicile descrise. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile www.allbets.ro și/sau cu această Politică, vă rugăm să nu utilizați Website-ul.

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

Atunci când vizitați website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

1.1 Date tehnice: Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul și versiunea browserului, sistemul și platforma de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, setarea fusului orar.

1.2 Date despre vizita dumneavoastră pe site: Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri (inclusiv dată și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, metodele folosite pentru a naviga pe pagină. Folosim aceste informații pentru a ne asigura de prezentarea Website-ului într-o manieră eficientă atât din punct de vedere al conținutului cât și din punct de vedere al setărilor tehnice specifice dispozitivelor utilizate pentru accesarea conținutului. De exemplu, folosim adresa IP pentru a contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a administra pagina de internet în cele mai bune condiții. Folosim toate aceste informații pentru îmbunătățirea website-ului, inclusiv pentru operațiuni interne de analiză a tendințelor, cercetare, pentru a colecta informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este reprezentat de respectarea Termenelor și Condițiilor de utilizare, interesul nostru legitim de monitorizare a actvitatii website și de a asigura securitatea website-ului. De asemenea, temeiul legal al prelucrării este reprezentat și de interesul legitim al Companiei de a-și apăra drepturile și de a răspunde la eventuale plângeri și/sau solicitări.

Furnizarea acestor date este opțională, iar prelucrarea acestora ne ajută să furnizăm un conținut personalizat, conform intereselor și dorințelor dumneavoastră.

Colectăm date cu privire la participarea la Sondaje și întrebari adresate publicului, având multiple variante de răspuns, numărul de participări, întrebări răspunse sau răspunsuri furnizate, implicarea activă prin furnizarea altei variante de răspuns.

Conținut preluat din cadrul platformelor sociale

Există posibilitatea ca în cadrul Website-ului, articolele publicate să conțină anumite materiale preluate din cadrul platformelor sociale, cu titlul de exemplu, dar fără a ne limita la poze, mesaje, comentarii și materiale video.

Materialele pot fi preluate din cadrul următoarelor platforme sociale: Facebook, Instagram, Twitter sau YouTube.

În momentul accesării articolelor care integrează materiale din cadrul platformelor mai-sus menționate, acestea vă vor livra și fișiere de tip cookies prin intermediul cărora vi se pot prelucra anumite date.

Datele prelucrate de către acestea, cu titlul de exemplu, se pot referi la preferințele dumneavoastră, articolele citite, website-ul prin intermediul cărora ați vizualizat conținutul și conținutul vizualizat.

Pentru astfel de prelucrări se va aplica politica de confidențialitate a acestor platforme. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

 • dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
 • dreptul la rectificarea datelor; datelor dumneavoastră personale dacă acestea devin inexacte și incomplete, ținând cont de specificul prelucrărilor, în măsura în care vă putem identifica;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”); puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante
 • dreptul la restricționarea prelucrării în anumite condiții: (i) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, limitarea utilizării acestora; (iii) c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea vă sunt necesare dumneavoastră pentru a iniția, exercita sau apăra pretenții legale; (d) vă opuneți prelucrării pe durata necesară pentru a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează celor invocate de dumneavoastră
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate și în cazul în care prelucrarea se face prin accord sau prin contract, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de pofiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile
 • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu carcter personal ale dvs.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioadele de timp: vom încerca să vă îndeplim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
 • Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informațîi suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
 • Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite.

Prelucrări date minori

Website-ul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani. www.allbets.ro nu colectează sau nu utilizează în mod deliberat date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient de faptul că aveți un copil care ne-a furnizat informații, vă rugăm să ne contactați utilizând una dintre metodele specificate mai jos și vom colabora cu dumneavoastră pentru a aborda/rezolva această problemă.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa allin@allbets.ro. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Contact

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus vă rugăm să vă adresaţi prin cerere scrisă prin e-mail la allin@allbets.ro.